โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

กระจกตาอักเสบ สาเหตุของการติดเชื้อที่กระจกตา

กระจกตาอักเสบ หากมีอาการรุนแรง ทำให้เกิดแผลอักเสบของกระจกตา ที่สามารถสร้างแผลที่กระจกตาได้อย่างรวดเร็ว เช่น ซูโดโมแนสแอรูจีโนซา แผลที่กระจกตา เยื่อบุตาอักเสบเป็นต้น โรคกระจกตาอักเสบเรื้อรัง โรคกระจกตาอักเสบที่เริ่มมีอาการร้ายแรง มีพัฒนาการช้า ซึ่งไม่ค่อยทำให้เกิดการทะลุของกระจกตา เช่น กระจกตาอักเสบ โรคกระจกตาอักเสบจากเชื้อรา เป็นต้น

กระจกตาอักเสบกึ่งเฉียบพลัน มีการเกิดโรคระหว่างเฉียบพลันและเรื้อรัง อาจเป็นหนอง เพราะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาที่มีสารคัดหลั่งเป็นหนอง โรคกระจกตาอักเสบที่ไม่เป็นหนองหมายถึง โรคกระจกตาอักเสบที่ไม่ก่อให้เกิดแผลที่กระจกตา หรือมีแผลแต่ไม่มีสารคัดหลั่งเป็นหนอง

สาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อโรค รวมถึงแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส หนองในเทียม อะแคนทามีบาและอื่นๆ ภูมิคุ้มกันกระจกตาอักเสบ เกิดจากปัจจัยภูมิต้านทานผิดปกติ เพราะสามารถทำให้เกิดแผลที่กระจกตา ตุ่มหนังตาอักเสบ บางครั้งเส้นโลหิตตีบสามารถส่งผลกระทบต่อกระจกตาเช่น โรคขอบตาดำ

โรคกระจกตาอักเสบ เกิดจากการบาดเจ็บที่ลูกตาอย่างรุนแรง การผ่าตัดลูกตา เป็นต้น ทำให้สูญเสียการทำงานของเซลล์บุผนังหลอดเลือดกระจกตา ซึ่งแสดงอาการอักเสบที่ปลอดเชื้อ และเยื่อบุผิวกระจกตาเกิดขึ้น โรคกระจกตาอักเสบบางอย่างอาจส่งผลต่อกระจกตาเช่น กระจกตาอ่อนตัวที่เกิดจากการขาดวิตามินเอ และโรคเบาหวาน อาจทำให้เยื่อบุผิวกระจกตาหลุดได้

การวินิจฉัย สามารถสอบถามประวัติทางการแพทย์โดยละเอียดเช่น ประวัติการบาดเจ็บที่ตา ประวัติการเป็นหวัดและมีไข้ ประวัติการใช้ยารักษาตา หรือร่างกายในระยะยาว เพราะมีโรคทางระบบที่เกี่ยวข้อง การรักษาตามอาการทั่วไปการตรวจเสริมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล และการตรวจเซลล์วิทยาการประทับ วินิจฉัยด้วยวิจารณญาณของแพทย์อย่างครอบคลุม

วิธีป้องกันกระจกตาอักเสบ ผู้ป่วยควรพักผ่อนให้เต็มที่ ควรให้ดวงตาสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ เพื่อช่วยให้ฟื้นตัวได้ การฟังเพลงที่ผ่อนคลายมากขึ้น จะช่วยบรรเทาอาการปวดตา และการระคายเคืองได้ดีขึ้น ดังนั้นแนะนำให้กินผักและผลไม้ ที่อุดมไปด้วยวิตามินและไฟเบอร์ในอาหารให้มากขึ้น

กระจกตาอักเสบ

กินถั่ว หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เนื้อไม่ติดมัน ไข่ รวมถึงอาหารที่มีแคลอรีสูง และมีโปรตีนสูงอื่นๆ เพื่อช่วยซ่อมแซมกระจกตา ควรเลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ ไม่กินอาหารทอด เผ็ด ไขมัน และน้ำตาลสูง การพักฟื้นทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับโรคนี้ โดยส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงภาวะซึมเศร้า เพื่อไม่ให้เกิดอาการหงุดหงิดรุนแรงขึ้น หรือเกิดการฟื้นตัวในเชิงลบ ควรทำตัวสบายๆ

การป้องกันกระจกตาอักเสบ ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินเอมากขึ้น เพราะมีประโยชน์ต่อดวงตาเช่นกัน เมื่อขาดวิตามินเอ ความสามารถของดวงตา ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มืด ในกรณีที่รุนแรง อาจตาบอดกลางคืนได้ การรับประทานวิตามินเออย่างเพียงพอทุกวัน สามารถป้องกันและรักษาโรคตาแห้งได้ แหล่งวิตามินเอที่ดีที่สุดคือ ตับของสัตว์หลายชนิด และอาหารจากพืชเช่น แครอท ผักโขม กระเทียม พริกหยวก มันเทศ แอปริคอต และลูกพลับ

อันตรายจากกระจกตาอักเสบ เกิดจากการก่อตัวของกระจกตา เพราะส่งผลต่อการมองเห็น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า กระจกตาตั้งอยู่ที่ส่วนหน้าของระบบการหักเหของแสงของลูกตา ซึ่งมักจะสัมผัสกับอากาศ และสัมผัสกับแบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อและบาดเจ็บได้ง่าย

เนื่องจากกระจกตาอักเสบ เป็นภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อ หรือการบาดเจ็บที่กระจกตา โดยเรียกว่า แผลเป็นกระจกตา เมื่อแผลที่กระจกตาถึงระยะสะอาด เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในกระจกตาจะขยายตัว สามารถซ่อมแซมส่วนที่บกพร่อง เพราะแผลจะหาย และเกิดรอยแผลเป็นขึ้น ถ้าแผลมีขนาดเล็กและตื้น มันอาจเกี่ยวข้องกับชั้นเซลล์เยื่อบุผิวเท่านั้น

เพราะกระจกตาก็จะโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ หากเกี่ยวข้องกับเยื่อยืดหยุ่นส่วนหน้า และเนื้อเยื่อกระจกตาตื้นๆ รอยแผลเป็นที่หนาแน่นและขุ่นจะยังคงอยู่ ความขุ่นจะจางในตอนแรก จากนั้นความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้น แต่จะไม่ผ่านขอบของแผล การหายของแผลเป็นที่กระจกตานั้น จำกัดเฉพาะทารกเท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะทิ้งรอยแผลเป็นถาวรไว้ ซึ่งจะทำให้มองเห็นได้ไม่ชัด

ขนาดและความหนาของแผลเป็นที่กระจกตา จะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของแผล เนื่องจากลิวโคพลาเกียที่กระจกตาส่งผลร้ายแรงต่อการมองเห็น โดยสามารถรักษาได้โดยการปลูกถ่ายกระจกตาเท่านั้น การก่อตัวของการกีดกันที่ทำให้สายตามัว เป็นภาวะความทึบแสงสีขาวที่จำกัดจากโรคกระจกตาต่างๆ โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณรูม่านตา และทำให้การมองเห็นเสียหาย กระจกตาเกิดขึ้นในทารกและเด็กเล็ก ซึ่งง่ายต่อการสร้างภาวะสายตาสั้น

 


บทความอื่นที่น่าสนใจ > ดัชนีมวลกาย ช่วยให้เข้าใจความเหมาะสมของร่างกาย