โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

การป้องกัน เคล็ดลับความปลอดภัยในบ้าน

การป้องกัน เคล็ดลับความปลอดภัยในบ้าน บ้านเป็นสถานที่สำคัญ สำหรับทุกคน มันคือที่พักผ่อน แน่นอนทุกคนอยู่บ้านเป็นเวลานาน เคล็ดลับความปลอดภัยของครอบครัว

สามัญสำนึกของการป้องกันไฟไหม้บ้าน ห้ามเล่นกับไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า อย่าทิ้งก้นบุหรี่หรือสูบบุหรี่บนเตียง อย่าเชื่อมต่อและดึงสายไฟแบบสุ่ม และอย่าเปลี่ยนฟิวส์วงจรด้วยลวดทองแดงหรือเหล็ก อย่าเก็บน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ และวัสดุที่ติดไฟ และระเบิดได้มากกว่า0.5ลิตรในบ้านของคุณ อย่าทิ้งคนไว้เมื่อมีแสงไฟ และอย่าใช้เปลวไฟในการค้นหาวัตถุ ก่อนออกจากบ้านหรือเข้านอน ให้ตรวจสอบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าปิดอยู่หรือไม่ วาล์วแก๊สปิดอยู่หรือไม่ และเปลวไฟจะดับหรือยัง อย่ากองเศษขยะในทางเดินบันได และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการปิดกั้นทางเดิน และทางออกด้านความปลอดภัย

หากพบการรั่วไหลของก๊าซให้ปิดวาล์ว แหล่งก๊าซอย่างรวดเร็ว เปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ อย่าสัมผัสสวิตช์ไฟฟ้า หรือใช้เปลวไฟและแจ้งแผนกซ่อมบำรุงมืออาชีพให้จัดการทันที อย่าทิ้งของเหลวที่เหลือของก๊าซเหลว ตามความประสงค์ พบว่ามีไฟไหม้ ให้โทรแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว เมื่อโทรแจ้งตำรวจควรแจ้งที่อยู่โดยละเอียด สถานที่เกิดเพลิงไหม้ ขนาดของไฟ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรให้ชัดเจน

สามัญสำนึกของการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย อย่าสัมผัสและสำรวจด้านในเต้ารับด้วยมือ หรือวัตถุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า เช่นสายเหล็ก ตะปู หมุดและผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ อย่าสัมผัสสายไฟที่ไม่มีฉนวน หากมีสายไฟสัมผัส โปรดติดต่อฝ่ายบำรุงรักษา บุคลากรทันเวลา อย่าสัมผัสเครื่องด้วยมือเปียก หรือเช็ดเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำ เมื่อพบการรั่วไหลของน้ำรอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้หยุดใช้งานชั่วคราว และแจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ให้ทำการรักษาฉนวนทันที จากนั้นจึงกลับมาใช้งานต่อ หลังจากกำจัดการรั่วไหลของน้ำแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เช่นห้องน้ำ และอย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกชื้น หรือแช่ในน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วของกระแสไฟฟ้า อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

การป้องกัน

เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น หลอดไฟ ไดร์เป่าผม หม้อหุงข้าว เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเป็นต้น จะปล่อยความร้อนสูง ขณะใช้งาน ควรเก็บให้ห่างจากวัสดุไวไฟเช่น กระดาษและผ้าฝ้าย เพื่อป้องกันไฟขณะเดียวกัน ให้ความสนใจกับการหลีกเลี่ยง เมื่อใช้น้ำร้อนลวก อย่าใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีความร้อนสูง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ห้ามติดตั้งไฟไฟฟ้าในตู้เสื้อผ้า และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ เมื่อไม่มีคนดูแล

อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัว บนซ็อกเก็ตหลายพอร์ตในเวลาเดียวกัน สถานที่ที่ใช้ซ็อกเก็ต ควรอยู่ในที่แห้ง และไม่ควรพันสายไฟของซ็อกเก็ตรอบท่อโลหะ ไม่ควรร้อยสายไฟต่อผ่านพรม หรือผนังที่แขวนด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ และไม่ควรวางบนเตียงเหล็ก ต้องเสียบปลั๊กไฟฟ้าให้แน่น สัมผัสใกล้ชิดและอย่าคลายตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อน ถอดปลั๊กไฟในเวลาที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า บีบส่วนของปลั๊ก เมื่อเสียบปลั๊กและถอดปลั๊กไฟ อย่าดึงลวดแรงๆ

เพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นฉนวนของสายเสียหาย และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตฉนวนกันความร้อน ของลวดถูกลอกออก และจำเป็นต้องเปลี่ยนลวดใหม่ให้ทันเวลา หรือพันด้วยเทปฉนวน หากมีการเดินทางเกิดขึ้น ระหว่างการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า คุณต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อน จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง เพื่อหาสาเหตุของการเดินทาง และตรวจสอบไฟฟ้าขัดข้อง จากนั้นตรวจสอบว่า สามารถใช้งานได้ต่อไปหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย

ในกรณีที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้หยุดใช้คอมพิวเตอร์และทีวี และถอดปลั๊กเสาอากาศภายนอกออก เพื่อป้องกันฟ้าผ่า หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน จะได้รับความเสียหายจากความชื้น และการกัดกร่อนได้ง่าย จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ พร้อมการรับรองคุณภาพ จำเป็นต้องกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพให้ทันเวลา และห้ามมิให้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่ว

อย่าถอดประกอบหรือติดตั้งสายไฟซ็อกเก็ตปลั๊กเอง ตามความประสงค์ อย่าทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย เช่นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยในอาคาร การใช้พลังงานต้องไม่เกินกำลัง รับน้ำหนักที่อนุญาตของสายไฟ และเบรกเกอร์วงจร เมื่อเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะต้องได้รับการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ และห้ามเปลี่ยนเบรกเกอร์วงจรขนาดใหญ่ โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อไม่ให้มีการป้องกันและก่อให้เกิดไฟไหม้

อย่าตากผ้าบนสายไฟ และอย่าพันสายโลหะ เช่นสายเหล็ก สายอลูมิเนียม สายทองแดงบนสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นฉนวนชำรุดและรั่วไหล ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ อย่าใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง อย่าจับนกใกล้สายไฟ และอย่าขุดหลุมหรือเอาดินใกล้สายเคเบิล เพื่อป้องกันไม่ให้เสาหัก หากคุณเห็นสายไฟขาด อย่าเข้าใกล้และรายงานไปยังแผนกผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการซ่อมบำรุง เมื่อพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหมด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงในเวลาที่จะซ่อมแซม

เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไฟไหม้ หรือวงจรทำงานหนักเกินไป มักจะเกิดปรากฏการณ์ผิดปกติบางอย่างเช่น ควันประกายไฟเสียงแปลกๆ หรือความร้อนสูงเกินไปของผิวสายไฟ หรือแม้แต่การเผาไหม้จนเกิดกลิ่นฉุนในกรณี ของความล้มเหลวให้ตัดไฟทันที จากนั้นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และวงจรและหาช่างซ่อมบำรุง เพื่อจัดการกับมัน

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรในการลุกไหม้ ให้แน่ใจว่า สายไฟเย็นอยู่ ก่อนอื่นให้ตัดไฟโดยเร็วที่สุด หรือปิดเบรกเกอร์วงจรหลักในห้อง จากนั้นใช้เครื่องดับเพลิงชนิดพิเศษ เพื่อเล็งไปที่ไฟ หากไม่มีเครื่องดับเพลิงชนิดพิเศษอยู่ใกล้ๆ สามารถดับไฟได้ ด้วยวิธีธรรมดา ภายใต้เงื่อนไขของไฟฟ้าดับ หากไฟไม่ถูกตัด อย่าใช้น้ำหรือสิ่งที่ชื้นในการดับไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต

เมื่อมีคนโดนไฟฟ้าช็อต ให้ปิดเครื่องทันทีหรือใช้แท่งไม้แห้ง หรือฉนวนอื่นๆ เพื่อแยกเครื่องช็อตไฟฟ้าออกจากตัวนำไฟฟ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่าใช้มือช่วยชีวิตบุคคลนั้นโดยตรง หากหยุดหายใจ เขาควรทำการหายใจหรือส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉิน ต้องเข้าใจสามัญสำนึกของการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน ให้ความสนใจกับการขจัดอันตรายที่ซ่อนอยู่ ในขณะเดียวกัน ในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ควรลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

 


บทความอื่นที่น่าสนใจ > เต่า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก