โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2119201
อนุบาล 31113241
รวมชั้นอนุบาล2222442
ป.1521261
ป.2715221
ป.31214261
ป.4118191
ป.51911301
ป.61112231
รวมชั้นประถมศึกษา65811466
มัธยมศึกษาปีที่  11515301
มัธยมศึกษาปีที่  247111
มัธยมศึกษาปีที่  31113241
รวมชั้นมัธยมศึกษา3035653
รวมทั้งหมด11713825511

ข้อมูลนักเรียน