โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (๑๐๔) บ้านทุ่งกระถิน ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชการที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 100ปี กำพล วัชรพล