โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

จิต ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสังคมมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมาก นอกจากกฎหมายเศรษฐกิจแล้ว ยังมีกฎหมายทางสังคม ถึง ศีลธรรม ชาติพันธุ์และจิตวิทยาอีกด้วย มีเพียงการเป็นเจ้าของอย่างเป็นระบบเท่านั้นที่สามารถดำเนินการปฏิรูประบบสังคมสมัยใหม่อย่างครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพได้ ผู้เชี่ยวชาญคนใดสามารถและควรเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวนี้ แน่นอน คนที่รู้ดีกว่าคนอื่นถึงแก่นแท้ของธรรมชาติ สังคม และจิตวิญญาณของมนุษย์

และกลไกของชีวิตของพวกเขา เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับนักปรัชญา นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ แต่เหนือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ประชากร เมื่อนั้นความฝันอันเก่าแก่ของผู้คนจะเป็นจริง ทุกอย่างเพื่อคนทุกอย่างในนามของคน ขั้นต่อไปในการทำความเข้าใจบทบาทของจิต ในยาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนัก รู้ด้านสุขภาพจิตของแต่ละบุคคล ไปสู่การศึกษาระดับประชากร และการรวมไว้ในขอบเขตของการศึกษา

จิต

กระบวนการทางสังคมทางจิตวิญญาณ โดยวิธีการที่พลังงานจิตวิญญาณของสังคมมีผลการรักษา ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละคน ข้อสรุปนี้นำโดยการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และแนวความคิดมากมาย ที่สะสมโดยเวชศาสตร์จิตโลก พลังบำบัด มหาศาลของพลังงานทางจิตวิญญาณของสังคมเพิ่งเริ่มถูกใช้โดยแพทย์ แต่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการบูรณาการวิธีการทางจิตและทางร่างกายในการรักษาโรคนั้นสามารถระดมพลังอำนาจอธิปไตยภายในของบุคคล

และความเป็นไปได้ของร่างกายของเขา ในการควบคุมตนเอง ซึ่งให้ผลการรักษาที่ดูเหมือนไม่ละลายน้ำก่อนหน้านี้ เมื่อพูดถึงสุขภาพจิตหรือความเจ็บป่วยของบุคคล ไม่ควรลืมความแข็งแกร่ง ของจิตวิญญาณของเขา และไม่เพียง แต่เป็นตัวบ่งชี้การพัฒนาจิตใจมนุษย์ในบรรทัดฐาน แต่ยังเป็นสภาวะทางศีลธรรมของเขาด้วย ความจริงก็คือการพัฒนาของบุคลิกภาพไม่เพียงเป็นผลมาจากเงื่อนไขวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่ยังเป็นผลจากงานการศึกษา

สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม และเป้าหมายทางอุดมการณ์ และการศึกษาสร้างคนที่มีสุขภาพดี หรือป่วยตามจิตวิญญาณของยุคประวัติศาสตร์ ดังนั้นในชุดของบรรทัดฐานของพฤติกรรม โดมอสทรอย ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูก ลงโทษลูกชายของคุณในวัยหนุ่มและเขาจะสงบคุณในวัยชราและให้ความงามแก่คุณ จิตวิญญาณของคุณ และอย่ารู้สึกเสียใจกับทารกเบย์ ถ้าคุณลงโทษเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตาย

แต่เขาจะแข็งแรงเพราะการประหารร่างกาย คุณจะช่วยวิญญาณของเขาให้พ้นจากความตาย และมีคำแนะนำที่โหดร้ายมากมาย มันไปโดยไม่บอกว่าด้วยระบบการศึกษาดังกล่าวการดูแลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกไม่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและศีลธรรมของเด็ก แต่เกี่ยวกับการรักษาและเสริมสร้างอำนาจของบิดา ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเด็กที่แตกสลายในลักษณะนี้คนใจแข็งและหยาบคายเติบโตขึ้นมาโดยรับรู้เพียงพลังแห่งพลังเท่านั้น อนิจจา

วันนี้ยังมีนักการศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเชลย ของวิธีการสั่งการแบบเผด็จการ ซึ่งพวกเขารับเอามาจากปู่และทวดของพวกเขา กลไกชั้นนำในการเสริมสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพจิต ควรเป็นการยกระดับทางศีลธรรมและอารมณ์ ซึ่งทำให้เกิดความหวังสำหรับชีวิตใหม่ที่ยุติธรรมกว่า และในทางกลับกันกลไกทางจิตนั้นมีส่วนช่วยในการเพิ่มความสามารถในการปรับตัว ของร่างกายมนุษย์ปลุกศักยภาพ ทางจิตวิญญาณของมัน

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางจิต นั้นพบได้ในการค้นหาวิธีการปกป้องทางสังคม ของกลุ่มประชากรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในบริบทของวิกฤตระบบ และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วย การทำความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของระดับเหนือบุคคล สังคมวัฒนธรรมของธรรมชาติของมนุษย์นั้น ปรากฏให้เห็นในระบบการดูแลสุขภาพสมัยใหม่ ในฐานะการเปลี่ยนจากยารักษาโรค

คลินิก ไปสู่ยาส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นผู้นำขององค์การอนามัยโลก บนพื้นฐานของหลักคำสอนทางการแพทย์ ที่สมบูรณ์ของปลายศตวรรษที่ 20 ต้นศตวรรษที่ 21 รวมถึงวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความสำคัญสูงสุด ของการเปลี่ยนผ่านของการแพทย์จากหลักการ การป้องกัน ไปสู่การสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการใหม่ อุดมการณ์สุขภาพจิตและอายุยืนของผู้คน ปัญหาสุขภาพของประชาชนควรกลายเป็นประเด็นหลักของระบบการศึกษาและยาจิตเวชแบบใหม่

การเสริมสร้างสุขภาพจิตของปัจเจกบุคคล นั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ของการศึกษาทางศีลธรรมของผู้คน และโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่กลมกลืนกัน ของวัฒนธรรมความรู้สึก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความมุ่งมั่น ในเรื่องการรักษาและเสริมสร้างสุขภาพความห่วงใยทางสังคม ควรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ การเรียนรู้ และกิจกรรมของผู้คน ซึ่งได้รับการออกแบบให้ดำเนินการตามหลักวัฒนธรรมที่ยืนยัน

โดยมนุษย์ว่า อย่าทำอันตราย ปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่าง ดูแลและช่วยเหลือสุขภาพและสุขภาพของคุณ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น ศักยภาพทางจิตวิญญาณเป็นปัจจัยของกิจกรรมของมนุษย์ ศักยภาพทางจิตวิญญาณทางสังคมหรือศักยภาพทางจิตวิญญาณ ของการกระทำของแต่ละบุคคลในยาจิตเวชเป็นปัจจัย ที่มีประสิทธิผลและตัวบ่งชี้สุขภาพจิต ที่แสดงออกในกิจกรรมสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ของคนทั้งมวลหรือตัวแทนรายบุคคล ในเวลาเดียวกัน

ศักยภาพทางจิตวิญญาณของหัวข้อของกิจกรรมใดๆ มีลักษณะเฉพาะด้วยสติปัญญาของตนเอง และวุฒิภาวะของการประเมินคุณธรรม ของผลงานของตน แหล่งที่มาและพาหะของศักยภาพ ทางจิตวิญญาณของบุคคล ในฐานะบุคคลคือระดับของการแสดงออกถึงความหมาย ที่บรรลุถึงความ ต้องการตามธรรมชาติและความสนใจทางประสาทสัมผัสและสติปัญญาของเขา ความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีความหมาย กิจกรรมสร้างสรรค์

วิทยาศาสตร์และปัญญาที่กระฉับกระเฉงมากขึ้ นช่วยลดความเสี่ยงของโรคอันตราย ความสมบูรณ์ของจิตของบุคคลนั้นถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีวิภาษของสองช่วงเวลาเสริม การตอบสนองทางจิตและการสนับสนุนทางจิตสำหรับชีวิตที่กระฉับกระเฉง ตามแนวคิดทั่วไปนี้ เป็นไปได้ที่จะสรุปแนวคิดเกี่ยวกับงานในด้านการแพทย์ทางจิต โดยเน้นที่ปัญหาหลักสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือการศึกษาการเชื่อมต่อ แนวตั้ง ระหว่างวิญญาณกับร่างกายตามหลักการ

จากบนลงล่าง ในแง่ทั่วไป นี่คือปัญหาของการบันทึกข้อมูลทางสังคมลงในโครงสร้างของพฤติกรรมและการสนับสนุนทางจิตอารมณ์และสัณฐานวิทยาของหลัง สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะกลุ่มย่อยหลักสองกลุ่มที่นี่ บทบาทที่กำหนดโดยตรงของจิตใจในการกำเนิดของโรคทางร่างกายและเงื่อนไขตามเงื่อนไข คุณค่าเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ปัญหากลุ่มที่สองเกี่ยวข้องกับการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับจิตใจควรแยกกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่นี่ ประการแรก การกำหนดโซมาติกโดยตรงของความผิดปกติทาง จิต หรือในทางตรงกันข้าม สภาวะทางจิตที่มีเสถียรภาพ ซึ่งบุคคลมีประสบการณ์ทางสังคมในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ประการที่สอง บทบาทตามเงื่อนไขของปัจจัยทางร่างกายในอาการ แน่นอน ผลของความเจ็บป่วยทางจิต และในชีวิตมนุษย์โดยทั่วไป พื้นที่ทั้งหมดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในการวิจัยของแพทย์ การสังเกตของแพทย์ การแบ่งปัญหาตามระเบียบวิธีข้างต้นในแง่นี้ไม่ได้อ้างว่าเป็นเรื่องใหม่ หน้าที่ของเราคือทำให้ปัญหาทางจิตมีความเที่ยงธรรมที่ชัดเจนและแตกต่างเพียงพอ

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :  สตรี และโรคทางนรีเวชในสตรีวิธีการวินิจฉัยและการรักษา อธิบายได้ดังนี้