โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

วันที่ 15 ตุลาคม ณ วันดทุ่งกระถิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้พานักเรียนเข้าวัดทำบุญวันพระ และวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่ศิลป์ ฐานวโร อดีตเจ้าอาวาสวันดทุ่งกระถิน (เขาตกน้ำ) อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

วันที่ 15 ตุลาคม

วันที่ 15 ตุลาคม วันที่ 15 ตุลาคม