โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ได้เริ่มกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากพี่ๆ วิทยาลัยการอาชีพบ้านบึง, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563