โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

เช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 นักเรียน  ครู และบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ร่วมกัน แห่พุ่มกฐินโดยขบวนกลองยาวของโรงเรียน ณ วัดทุ่งกระถิน ต.ด่านทับตะโก เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคี

เช้าวันอาทิตย์ที่