โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา นายนพพล ทองดี ร่วมแสดงความความเสียใจ กับครอบครัว เศรษฐกีรติกุล ที่สูญเสีย คุณพ่อพิชิต เศรษฐกีรติกุล โดยมีกำหนดการประชุมเพลิงในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563