โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

 

ในวันนี้ ทีมผู้บริหารจากบริษัทกรไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) จำนวน 30 ทุนๆละ 2000 บาท พร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์จากบริษัทกรไทย ขอขอบพระคุณผู้ใจดีทุกท่านด้วยนะครับ

ในวันนี้

ในวันนี้ ในวันนี้