โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

Reader Question:

What do I do if both of us have an interest in one another and lots of months overlook and I haven’t viewed him at your workplace? The guy takes on hockey on Wednesday nights at 10 p.m.

Do you think i ought to go truth be told there without any help to see if he’s open to go out later? I prefer him much, and I do not think he knows it.

-Kathleen J. (Illinois)

Dr. Wendy Walsh’s Solution:

How have you any idea that the two of you have an interest in one another in case you are uncertain he understands that you love him? I’d say you will want to generate one “manipulated chance conference.” Likely be operational, flirtatious and look. If he does not request the number, golf ball’s inside the judge. You shouldn’t become their stalker.

No counseling or psychotherapy advice: The Site doesn’t supply psychotherapy advice. This site is supposed limited to usage by consumers on the lookout for basic information of great interest relating to dilemmas folks may deal with as people along with relationships and associated subject areas. Content material just isn’t designed to change or serve as substitute for expert assessment or service. Contained findings and opinions should not be misconstrued as particular counseling guidance.

try tids site