โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

ชงชา วิธีการและระยะเวลาในการชงชาประเภทต่างๆ อธิบายได้ดังนี้

ชงชา

ชงชา สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีการเตรียมชาอย่างถูกต้อง เพื … Read more