โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

ซีลีเนียม คืออะไรและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรอธิบายได้ดังนี้

ซีลีเนียม

ซีลีเนียม ถูกค้นพบโดยนักเคมีชาวสวีเดนในปี พ.ศ. 2460 ในย … Read more