โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

888 หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน ตำบล ด่านทันตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 265 022

นิ่ว อธิบายเกี่ยวกับการรักษานิ่วในถุงน้ำดีและการกำจัดนิ่วออกจากถุงน้ำดี

นิ่ว

นิ่ว การรักษาโรคนิ่วปัสสาวะ ขึ้นอยู่กับอาการของโรคตำแหน … Read more

คีโตเจนิค การปฏิบัติตามอาหารคีโตเจนิคอย่างเข้มงวดอธิบายได้ดังนี้

คีโตเจนิค

คีโตเจนิค คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารยอดนิยมหลายอย่างเกี่ยวข้ … Read more